Ik leer leren!

2018-01-27 09:42 - 09:42

Ik Leer Leren

Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel kinderen leren hoe te leren.

Want leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

De training is geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool ter voorbereiding op de middelbare school. Brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat en jongeren in het voortgezet onderwijs die op een of andere manier vastlopen.

Er zijn twee manieren om de training te volgen

• Een groepstraining
• Een individueel coachingstraject

Het programma is geschikt voor

• Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
• Hoogbegaafde kinderen
• Brugklassers
• Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
• Jongeren in het MBO en HBO

Verder is de training heel geschikt voor

• kinderen met concentratieproblemen
• kinderen met faalangst
• kinderen die onder hun niveau presteren
• kinderen met leerachterstanden
• kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
• kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
• kinderen die moeite hebben met automatiseren
• kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
• kinderen die zich laten afleiden door anderen
• kinderen met dyslexie
• kinderen met dyscalculie
• kinderen met nld
• kinderen met ad(h)d
• kinderen met motivatieproblemen

Wat steekt je kind op van de Ik leer leren training?

• Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is
• Hoe het makkelijker kan leren leren
• Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
• Hoe omgaan met concentratieproblemen
• Hoe omgaan met faalangst
• Hoe omgaan met motivatie
• Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
• Aanleren van helpende leerstrategieën
• Leren van een goede planning en organisatie
• Leren omgaan met prioriteiten en tijd
• Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
• Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld
• Leren van elkaar

De inhoud van het programma Ik leer leren

Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen.
Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.
Elke training heeft een eigen thema. Elke les duurt 1.5 uur
• Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren
• Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
• Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk
makkelijk kunt organiseren
• Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren
• Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

NB: Het programma is een groepstraining, maar je kind kan (onderdelen) van deze training ook individueel volgen bij een Ik leer leren trainer.
Wanneer je je kind wilt voorbereiden, kun je samen alvast aan de slag met het werkboek Ik leer leren.

http://www.ikleerleren.nl