Tarieven

 

€ 60                 (75 min)        Individuele kindercoaching  & opvoedcoaching

€300                (5×1.5 uur)   Ik leer leren individueel incl materialen:                                                                  werkboek  €37,50

€200,00           (5×1.5 uur)     Ik leer leren incl. materialen: werkboek €32,50                                                      in een groepje van minimaal 3 kinderen

€ 60                 (per 75 min)    Advies voor scholen en professionals

€ 300               (6×1,5 uur)     Bikkeltjes met Lef (4 -7) incl. materialen:                                                                  prentenboek a 20,00 en een intakegesprek +                                                            ouder gesprek

€359                 (6×1,5 uur)    Bikkels@home-Xtra voor Bikkeltjes met Lef als                                                      Bikkels& Bikkels in de dop. Een online versie                                                          met begeleiding van mij als trainer via                                                                    beeldbellen.

€ 300               (6×1.5 uur)   Bikkels in de dop (8-12) incl. materialen:                                                                  werkboek a € 15,00 en een intakegesprek +                                                              oudergesprek

€ 295               (4×1.5 uur)    Koele Bikkels (8-15) incl. materialen: werkboek a                                                   € 15,00 en een intakegesprek + oudergesprek

alle trainingen zijn ook individueel af te nemen, dan hanteer ik het tarief van individuele coaching.

workshop:  “kijken door de bril van de kindercoach”  Prijs op aanvraag. Neem contact op voor een offerte op maat!

Genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW

Vergoeding
Het kan zijn dat het Wij-team bij u in de omgeving de training of sessie kan vergoeden. Het is aan te raden om met hun contact op te nemen. Komt u er zelf niet uit, dan weet de IB-er op school wellicht wel met welk wij-team er samen wordt gewerkt.
Mocht u meer willen weten, bel gerust zodat ik mee kan denken.

De betaling

Na een coachsessie ontvang je de factuur, deze kan ter plekke voldaan worden of binnen 14 dagen overgemaakt worden op rekeningnummer NL47INGB0007303565 onder vermelding van factuurnummer en naam client.

Afzeggen

Indien een sessie onverhoopt niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren worden afgezegd in verband met de gereserveerde tijd. Sessies die niet 24 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht.

Reiskosten

Voor eventuele reiskosten wordt € 0,19 per kilometer berekend

Vergoedingen

Coaching wordt door een aantal (aanvullende) verzekeringen gedeeltelijk vergoed. Mochten de coachingssessies niet voor vergoeding door je verzekering in aanmerking komen, dan kun je de kosten opvoeren bij je belastingaangifte onder het kopje ‘buitengewone uitgaven’.

Coaching kan eventueel ook vanuit een PGB of rugzakje worden vergoed. De basisschool kan je hier verder bij helpen.