voor actueel aanbod zie de kalender

Wat is kindercoaching & opvoedcoaching?

Kinder- en opvoedcoaching is een laagdrempelige, kortdurende en praktische begeleiding.
Ik begeleid kinderen (vanaf 4 jaar) en hun ouders die om wat voor reden dan ook vastlopen. Dit kan van alles zijn. Er worden onderwerpen besproken die te maken kunnen hebben met; leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en allerlei opvoedvragen die je tijdens het groot brengen van kinderen tegen komt.
Ik neem je bij de hand, op zoek naar jouw kwaliteit en talenten (karakter) eigenschappen om daarna op eigen kracht verder te kunnen.
Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering.
Heb je het gevoel dat je even een duwtje in de goede richting moet hebben? Vaak geeft 1 sessie al veel inzicht.
In de kinderpraktijk bijdehand is iedereen welkom met kleine en grote vragen.
Deze kunnen gesteld worden door jonge kinderen, ouders, pubers en jongeren.

Veel voorkomende vragen zijn:
Angst | boos | duimzuigen | echtscheiding | gespannen, stress | heel druk zijn | laag zelfbeeld| lusteloos, moe | nagelbijten | omgang met verandering | onzekerheid | piekeren, twijfelen | pesten, gepest worden | rouw | slaapproblemen | sociale contacten | sociale vaardigheden | stemmingswisselingen | verlegen | onbegrepen gevoel| concentratie, focus | huiswerk | faalangst | andere hulpvraag?

Het zijn allemaal alle daagse dingen waar iedereen wel eens mee te maken krijgt.
Het wordt vaak pas een probleem als het vaker gebeurt en je er zelf last van krijgt of dat anderen het lastig vinden.
Lukt het je als ouders en kind even niet meer alleen en heeft u een duwtje in de rug nodig? dan kunnen we samen op zoek gaan naar verandering en verbetering.


Bikkeltraining

Door deze methodiek leren kinderen en jongeren stevig op beide benen te staan en met zelfvertrouwen hun taken aan te pakken. Door de methodiek bikkeltraningen werken we aan sterk en stevig in het leven staan. Of het nu gaat over omgaan met je vrienden, je prestaties op school of hoe jij je voelt in je vrije tijd. Wij willen je helpen in alle situaties je meer ontspannen te voelen. Krijg weer grip op je leven en voel je beter. We werken met een doorlopende lijn, ontwikkeld op het gebied van weerbaarheid, faalangst en sociale vaardigheden.

Hieronder een link naar een Bikkeltraining filmpje wat ze in het JEUGDJOURNAAL gebruiken

https://www.facebook.com/bikkeltrainingen/videos/1707130576033146/?v=1707130576033146

  • Bikkeltjes met lef (4 tot 7 jaar)

Vaak zie je het al in de kleuterleeftijd: hij of zij kan wel een dosis zelfvertrouwen gebruiken!
Bikkeltjes met lef is een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen met uitgebreid aandacht voor de rol van ouders.
Door de verhaallijnen worden de onderwerpen concreet en direct in de belevingswereld van de jonge kinderen geplaatst.
Gedurende 8 bijeenkomsten van een uur gaan we in op non-verbaal gedrag.
We leren hoe je staat, loopt, kijkt en klinkt als een bikkel (assertief gedrag).
Het gaat hier om fundamentele basisvaardigheden als duidelijk nee zeggen, stevig staan, iemand aankijken, met luide stem praten.
Ouders worden actief betrokken middels ouderbrieven met handige tips en handvatten uit het BikkelDoeBoek

  • Bikkels in de dop (8 tot 12)

Meer zelfvertrouwen, beter over jezelf denken en relaxter zijn in nieuwe situaties.
Dat is de kern van onze bikkeltraining voor kinderen.
De kinderen leren beter voor zichzelf op te komen en gewoon lekkerder in hun vel te zitten.
Kinderen leren hoe ze een nieuwe start kunnen maken, ze leren anders over dingen nadenken en kunnen met opgeheven hoofd nieuwe uitdagingen aan.
De kinderen leren “nee” zeggen en omgaan met kritiek.
Ze leren de 3 bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!!
Steeds komen de relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen terug.
Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk meegegeven om thuis verder te oefenen.

  • Koele bikkels (8 tot 15)

Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken, of kinderen nu last hebben van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met de faalangst training pakken ze hun faalangst snel en goed aan.
De kern van de trainingen zit hem in het denken: Bikkeldenken. Maar ook het leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding houden faalangst op afstand.
Het GGG- schema en het bikkeldenken zijn belangrijke hulpmiddelen voor de kinderen

Klik hier om naar de website van bikkeltrainingen te gaan: https://www.bikkels.nl/


Ik Leer Leren 

https://www.leraar24.nl/minder-faalangst-en-meer-motivatie-met-de-training-ik-leer-leren/

(een filmpje waarin ik zelf de training ‘ik leer leren’ geef aan een groep 8)

Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel kinderen leren hoe te leren.

Want leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

De training is geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool ter voorbereiding op de middelbare school. Brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat en jongeren in het voortgezet onderwijs die op een of andere manier vastlopen.

Er zijn twee manieren om de training te volgen

• Een groepstraining
• Een individueel coachingstraject

Het programma is geschikt voor

• Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
• Hoogbegaafde kinderen
• Brugklassers
• Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
• Jongeren in het MBO en HBO

Verder is de training heel geschikt voor

• kinderen met concentratieproblemen
• kinderen met faalangst
• kinderen die onder hun niveau presteren
• kinderen met leerachterstanden
• kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
• kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
• kinderen die moeite hebben met automatiseren
• kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
• kinderen die zich laten afleiden door anderen
• kinderen met dyslexie
• kinderen met dyscalculie
• kinderen met nld
• kinderen met ad(h)d
• kinderen met motivatieproblemen

Wat steekt je kind op van de Ik leer leren training?

• Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is
• Hoe het makkelijker kan leren leren
• Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
• Hoe omgaan met concentratieproblemen
• Hoe omgaan met faalangst
• Hoe omgaan met motivatie
• Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
• Aanleren van helpende leerstrategieën
• Leren van een goede planning en organisatie
• Leren omgaan met prioriteiten en tijd
• Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
• Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld
• Leren van elkaar

De inhoud van het programma Ik leer leren

Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen.
Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.
Elke training heeft een eigen thema. Elke les duurt 1.5 uur
• Les 1: Je ontdekt je kwaliteiten, leervoorkeuren en je eigen manier van leren
• Les 2: Je leert omgaan met faalangst en hoe je motivatie kunt hebben en houden
• Les 3: Je ontdekt hoe je slim kunt plannen, met tijd om kunt gaan en je werk
makkelijk kunt organiseren
• Les 4: Je ontdekt hoe jij je het beste kunt concentreren
• Les 5: Je leert je hersenen optimaal gebruiken voor het onthouden van lesstof

NB: Het programma is een groepstraining, maar je kind kan (onderdelen) van deze training ook individueel volgen bij een Ik leer leren trainer.
Wanneer je je kind wilt voorbereiden, kun je samen alvast aan de slag met het werkboek Ik leer leren.

http://www.ikleerleren.nl


Workshop “kijken door de bril van de kindercoach”

Bij deze workshop gaan we onderwerpen uitwerken die dagelijks spelen.
We kijken hierbij door de bril van de kindercoach.
Elke workshop staat een ander thema centraal.
Dat kan zijn; Boos/Bang/Faalangst/ huiswerk maken etc.
Alle opvoedkundige en ontwikkelingsvragen kunnen behandeld worden.
Welk thema het wordt bepalen we samen, we kijken welke hulpvraag er op dit moment belangrijk is.

Elke workshop komt er een gedeelte psycho-educatie wat passend is bij het gekozen onderwerp.
Daarnaast gaan we met praktische materialen aan de slag die gebruikt worden in de kindercoachpraktijk.
We zetten onze eigen rol als coach centraal, welke eigenschappen heb je nodig als coach?

• Duur van de gemiddelde workshop is 2.5 uur op locatie
• Aantal personen in overleg
• Je ontvangt het gedeelte psycho-educatie over het behandelde thema in een map
• Je ontvangt een certificaat ter deelname
Totaal kosten voor 1 workshop:

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met info@kinderpraktijkbijdehand.nl of 06-48189023